Privacy

Persoonsgegevens

Foam for Care verzamelt via de website enkel technische gegevens en persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden in overeenstemming met de wet alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Foam for Care draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsuitoefening of dan wettelijk verplicht is.

 


Foam for Care corporate

Foam for Care is een onderdeel van de Recticel Groep. Onder het motto 'A passion for comfort' streeft Recticel ernaar om als producent van polyurethaanschuim-producten een essentieel verschil te maken in het dagelijks leven van iedereen.
Meer